O PROGRAMIE

Program profilaktyczny Skuteczna komunikacja – jak zaczynać? w ramach projektu Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT)  ma na celu zwiększenie umiejętności komunikacji między rodzicami i nauczycielami poprzez tzw. Triadę wychowawczą tj.  Rodzic – Uczeń – Nauczyciel co bezpośrednio przełoży się na większą skuteczność interwencji i działań profilaktycznych wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym (np. związanych z eksperymentowaniem z alkoholem, narkotykami, agresją rówieśniczą online i offline czy problemami wychowawczymi związanymi z okresem dorastania).

Program składa się z dwóch Modułów Wspierających:

  • Moduł Wspierający 1 – temat: Jak efektywnie wykorzystywać w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą metody o potwierdzonej skuteczności (skuteczne alternatywy jako przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z eksperymentowaniem, z substancjami psychoaktywnymi).
  • Moduł Wspierający 2 – temat: Wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych poprzez trening umiejętności komunikacji i autoprezentacji.

Program Skuteczna komunikacja – jak zaczynać?  dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Projekt realizuje Fundacja Citizen Project.

Szkoła jako partner programu: Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Gdańsku.

Projekt jest rekomendowany przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.